Advies en ontwerp

Advies en ontwerp

Bij een goed ontwerp van een (openbare) ruimte voelt de eindgebruiker zich prettig. Hij merkt geen obstakels en beweegt zich op natuurlijke wijze door het gebied. Functionaliteit, vormgeving en sfeer zijn daarbij erg bepalend. Om dat te bereiken is een goede afstemming tussen alle bouwpartners belangrijk.

Plegt-Vos Infra en Milieu is voor u en deskundige advies- en ontwerppartner die een goede balans creëert tussen ambitie, leefplezier, duurzaamheid en budget. We gaan met uw ideeën aan de slag en vertalen ze naar een ontwerp met oog voor de toekomst.

Ontwerp

Een ontwerpfase doorloopt verschillende stadia, van grof naar fijn. We beginnen met een schetsontwerp, maken daarna een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp met eventueel een RAW-bestek. Bij iedere fase houden we planning, raming, vergunningen en andere aandachtspunten in de gaten. Ook duurzaamheid vinden we erg belangrijk. Onze belangrijkste werkzaamheden kunnen we onderverdelen in 3 thema’s:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Infrastructuur
  • Watermanagement

Advies

Als u zich regelmatig bezighoudt met inkoop of aanbestedingen, weet u als geen ander wat hier allemaal bij komt kijken. Denk aan UAV- en UAV-GC-contracten, duurzaamheid, financiering en implementatie. Dat kan soms een ondoorgrondelijke wereld en tijdrovende bezigheid zijn. Plegt-Vos Infra & Milieu helpt u hierbij. Wij adviseren u bij het vaststellen van uw inkoopbeleid of aanbesteding (onderhands en openbaar). Dat doen we onder meer door al in de contractfase met alle partijen in gesprek te gaan om hun wensen te bespreken. Daarbij houden we ook rekening met arbeidsparticipatie, CO2-reductie en Lean Management. 

Risicoanalyses 

Plannen brengen risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening of imagoschade. Samen met u brengen we deze risico’s in kaart via een risicoanalyse. Bij de analyse maken we gebruiken we de RISMAN-systematiek, deze bestaat uit 4 punten:

  • Inventarisatie
  • Allocatie
  • Categorisatie
  • Kwantificatie

Op basis van de risicoanalyse treffen we beheersmaatregelen. Deze maatregelen implementeren we in de verdere planvorming. 

Omgevingsmanagement

Onze expertise wordt steeds vaker ingezet om het omgevingsmanagement bij een project te organiseren. Dat doen we natuurlijk graag. We weten dat communicatie met alle belangrijke stakeholders in een gebied belangrijk is voor het slagen van uw project. Het zorgt voor een groter draagvlak, meer begrip en zelfs voor betere ideeën. Samen met u en de omgeving zorgen we voor een goed eindresultaat van uw project.


Tags

Infra & Milieu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vind je het interessant om op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen bij Plegt-Vos die betrekking hebben op jouw interessegebieden? Vul dan hieronder jouw naam en e-mailadres in en wij zorgen voor de rest!