Flow is de digitale vervanger van het handmatige verwerkingsproces van papieren werkbonnen voor dagelijks onderhoud. En Flow gaat zelfs nog een stap verder

Administratieve rompslomp

In het verleden kostte de administratieve afhandeling soms meer tijd dan de klus zelf. Klachtenonderhoud gaat over relatief kleine werkzaamheden met een relatief complex administratief proces. Daar valt dus veel winst te behalen, zowel in gemak als in tijd en geld, zowel aan de zijde van de klant of bewoner als aan de kant van Plegt-Vos.

Flow: 100% vloeiend proces

Flow maakt het hele proces van dagelijks onderhoud inzichtelijk: een bewoner meldt een probleem bij de woningcorporatie, de woningcorporatie maakt een registratie, Plegt-Vos accepteert de melding en planned in overleg met de bewoner een onderhoudsmedewerker in, die erheen gaat om het probleem op te lossen. Op zijn tablet worden uren automatisch geregistreerd en houdt hij gebruikte materialen bij. Op de tablet staat een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en wordt ook het volgende bewonersadres doorgegeven. Na afronding van de werkzaamheden wordt een digitale factuur aangemaakt en verzonden naar de vastgoedeigenaar. Het hele proces is van A tot Z inzichtelijk geworden en wordt vloeiend uitgevoerd.

Bewijsvoering

Met name de bewijsvoering van de uitgevoerde werkzaamheden is met Flow waterdicht en dat is heel waardevol. En die bewijsvoering is ook nog op een eenvoudige manier verkregen. Doordat het proces nu digitaal verloopt, is informatie overal beschikbaar en voor iedereen inzichtelijk. Plegt-Vos geniet inmiddels zoveel vertrouwen, dat een aantal vastgoedeigenaren het dagelijks onderhoud ‘afkopen’. Factureren hoeft niet meer per werkbon. Klanten kopen het dagelijks onderhoud voor een X-aantal woningen af voor een vast bedrag.

Gerelateerd aan Flow® (Dagelijks onderhoud)

Meer weten?
Guido Beijer
Bedrijfsleider
+31651780930