Bij een gebiedsontwikkeling, hoe groot of hoe klein ook, komt infrastructurele inrichting kijken. Zowel de grijze kant, zoals beton of asfalt, als het inrichten van groen en water of het slopen en saneren op een milieuvriendelijk wijze.

Plegt-Vos Infra & Milieu is een ontwerp- en uitvoeringsbedrijf met een brede kennis over (her)inrichting van de openbare en private ruimte. We maken grond bouwrijp, saneren bodem- en grondwater, leggen (water)wegen aan én geven advies over civiel- en milieutechnische projecten. We zijn van begin tot eind betrokken bij het proces, van ontwerp tot uitvoering.

Onderdeel van Plegt-Vos Bouwgroep

Infra & Milieu maakt onderdeel uit van de Plegt-Vos Bouwgroep, een bouwbedrijf met veel kennis en expertise. We werken samen met andere vestigingen of afdelingen. Daardoor kunnen we volledig ontzorgen en hebben we zicht op het totale bouw- en inrichtingsproces. Onze kennis reikt dus verder dan alleen Infra en Milieu. Daar waar nodig zetten we onze collega’s van bijvoorbeeld woningbouw of beheer & onderhoud in. Met elkaar geven we vorm aan uw woon-, werk- &leefplezier.


Co2 Prestatieladder

Bekijk hier alle documentatie m.b.t. de Co2 prestatieladder van Infra & Milieu. Twee keer per jaar delen wij onze CO2 prestatie delen. De meest recente is de Prestatieladder over de 1e helft van 2019. Overall hebben wij onze doelen gehaald, maar we lopen enigszins achter op het gebied van de inhuur / inleen van materieel. Deels komt dit door de werken die wij hebben. Omdat wij dit in de toekomst nadrukkelijker willen kunnen beïnvloeden gaat een afstudeerder van de UT dit onderzoeken.

Meer weten?
Frank Olde Scholtenhuis
Bedrijfsleider
+31651368283