6 november 2017

25 jaar onderhoud voor 40 woningen in Losser

Header afbeelding

Plegt-Vos gaat voor een periode van 25 jaar het onderhoud verzorgen aan 40 sociale huurwoningen van woningcorporatie Domijn in Losser. Zowel de lengte als de inhoud van de overeenkomst is uniek.

1.000 jaar onderhoud
40 woningen krijgen stuk voor stuk 25 jaar onderhoud, wat goed is voor een totaal onderhoud van 1.000 jaar. De samenwerking is uniek. Zo wordt er bijvoorbeeld samen met Domijn een database opgebouwd met onderhoudsgegevens en krijgen de woningen eens in de drie jaar een volledige servicebeurt.

Total cost of ownership (TCO)
Door het onderhoud te koppelen aan de nieuwbouw is met een onderhoudsbril gekeken naar het ontwerp. Bij het vormgeven van het preventief onderhoud was 'Sturen voor de bocht' een belangrijk uitgangspunt. Op die manier kon de TCO zo laag mogelijk worden gehouden.

Helderheid voor de bewoners
De onderhoudstaken zijn zorgvuldig besproken en gebundeld in een lijst die elke bewoner heeft ontvangen. Deze lijst geeft voor de bewoner een simpel overzicht bij wie welke melding gedaan kan worden. Op deze manier wordt er zekerheid en duidelijkheid geschept zowel bij de bewoners als bij Plegt-Vos. 

Fasen
De herstructurering van de wijk wordt in drie fasen uitgevoerd door Plegt-Vos. Na de eerste sloop in 2016 zijn in de eerste fase 19 woningen inmiddels gerealiseerd en bewoond. In de tweede fase volgden 16 woningen die in september 2017 ook opgeleverd zijn. De laatste 5 woningen worden in de derde fase in 2018 gerealiseerd. Dit zijn levensloopbestendige woningen, waarbij de bewoners beschikken over een bad- en slaapkamer op de begane grond.

Afval-reductie
Tijdens de realisatie is er extra aandacht besteed aan het scheiden en minimaliseren van afval.  Met mooie resultaten als gevolg!

\"\"