5 februari 2018

Vijfjarige ketensamenwerking voor klantgestuurd onderhoud Vivare

Header afbeelding

Afgelopen week tekende Plegt-Vos een vijfjarig contract met woningcorporatie Vivare voor het mutatie- en dagelijks onderhoud voor een belangrijk deel van haar woningen. Op jaarbasis gaat het in totaal om 22.000 reparatieverzoeken en 1.600 mutaties. Met de ondertekening zet Vivare als één van de eerste woningcorporaties in Nederland een definitieve stap van een uitvoerende naar een regievoerende organisatie.

Strategische samenwerking
Het contract betreft een strategische ketensamenwerking tussen Vivare, Plegt-Vos, Burgers van der Wal (vastgoedonderhoudsbedrijf) en Bumé (aannemer). De partners investeerden in het bouwen en neerzetten van een organisatie rondom de meldingen van huurders. Het gaat dan om storingen, service- en mutatieonderhoud.

Full-service en vaste pakketprijzen
De partners zorgen samen voor een full-service dienstverlening die uniek is in Nederland. Zo worden de werkzaamheden door de partners niet alleen uitgevoerd, maar ook opgenomen en beoordeeld. De uitvoering vind vervolgens plaats tegen vaste pakketprijzen. Hierdoor krijgt Vivare grip op uitgaven en kwaliteit en ontstaat in de gehele keten een optimalisatie in het hele proces; van opdracht tot facturatie. 


Foto: Handtekening ketenpartners in samenwerking met woningcorporatie Vivare

Tevreden huurders voorop
Bij de samenwerking staat de tevredenheid van de huurders voorop. Het streven is om de huren betaalbaar te houden en de service te verbeteren. Binnen de nieuwe samenwerking kan dat. Door processen te stroomlijnen en te digitaliseren worden huurders sneller en beter geholpen. Door de verspillingen uit het proces te halen zijn kosten verlaagd, waarmee de huren betaalbaar blijven.