Plegt-Vos realiseert als eerste bouwer in Nederland aardschokbestendige nieuwbouwwoningen op basis van Base Isolation. Base Isolation is een krachtig en effectief bouwprincipe dat in Nederland nog niet eerder is toegepast, maar in het buitenland veelvuldig wordt toegepast in aardbevingsgebieden. Base Isolation houdt in dat de woning 'los' gebouwd wordt van de fundering. Hierdoor wordt de woning niet of nauwelijks blootgesteld aan de krachten van aardschokken.

PlaatsBedum, Zuidhorn en Hoogezand
Periode2015 en 2016
Omvang61 aardschokbestendige woningen

Eerste woningen in Bedum

De eerste 10 aardschokbestendige (en levensloopbestendige) woningen zijn inmiddels in aanbouw in Bedum. De funderingen van deze woningen zijn al gereed. Voor de zomer van 2016 worden de woningen opgeleverd. De Base Isolation oplossing van Plegt-Vos kan bij vrijwel elk type nieuwbouwwoning worden toegepast. In 2016 wordt in Bedum gestart met de volgende 14 aardschokbestendige woningen.

Base Isolation

Base Isolation houdt in dat de woning ‘los’ gebouwd wordt van de fundering. Dit in tegenstelling tot de traditionele bevingsbestendige oplossingen waar het betoncasco en de betonpalen één geheel vormen. De fundering is flexibel door twee hoogwaardige metalen schalen met daartussen een ovale kogel. De schalen kunnen los van elkaar bewegen door de tussenliggende kogel. Dit element wordt geplaatst tussen de vloer en de betonpalen. Bij een aardbeving kan de woning vrij bewegen van de fundering waardoor krachten kunnen worden opgevangen. Het systeem is uitvoerig getest en wordt wereldwijd gebruikt bij onder andere utiliteitsbouwwerken en in de civiele sector. 

Plegt-Vos bouwt ook aardschokbestendig in de lichtere aardschokgebieden. Op dit moment zijn we concreet bezig met 37 woningen: 22 in Zuidhorn (waarvan vijf Nul-op-de-Meter) en 15 in Hoogezand.

22 woningen Zuidhorn, waarvan vijf Nul-op-de-Meter

In maart 2016 starten we in opdracht van Wold & Waard met de bouw van 22 sociale huurwoningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens aan de Gaickingalaan in Zuidhorn. De twee slaapkamerwoningen worden allen aardschokbestendiger gebouwd en vijf ervan worden zelfs Nul-op- de-Meter! De oplevering van de woningen is gepland voor het najaar van 2016.

15 woningen te Hoogezand

In opdracht van Lefier worden in Hoogezand  15 aardschokbestendigere  huurwoningen gebouwd. Als systeem wordt hier hollewand – breedplaat toegepast. Dit betekent dat de constructieve stijfheid wordt verkregen door middel van de verbinding tussen de wanden in de vloeren. Ook de begane grondvloer is uitgevoerd als een massieve betonvloer gestort in het werk. Er is dan ook geen kruipruimte onder vloer aanwezig. Deze vloerplaat fungeert tevens als fundatieplaat, omdat in dit gebied zandgrond aanwezig is die draagkrachtig genoeg is. Begin november 2015 is gestart met de bouwwerkzaamheden en de verwachte oplevering is in mei 2016.