Wij zijn bijzonder trots op de werkzaamheden voor dit speciale kinderhotel waar wij vanuit Infra & Milieu een veilige leefomgeving hebben gecreëerd voor kinderen die dat nodig hebben.

PlaatsWedde
OpdrachtgeverBurchtheeren BV
Periode2012
OmvangTerreininrichting Burcht

Als je aan de 'andere kant van het geluk' geboren bent, is het fijn als er mensen zijn die voor je zorgen. Dat is de filosofie van de initiatiefnemers van Burcht Wedde. De eeuwenoude burcht van Wedde is een bijzonder vakantieoord: het is een kinderhotel voor kinderen, waarbij het allemaal tegenzit in het leven. Dat kan zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk zijn.

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Het creëren van een veilige leefomgeving is voor deze kinderen essentieel om de dagelijkse problematiek te kunnen ontvluchten. Om dit te creëren hebben wij de terreininrichting van de burcht gerealiseerd. De uitstraling van het terrein past bij de historische sfeer van de burcht, belangrijker was uiteraard dat het de kinderen in het hotel een veilig gevoel geeft. 

We hebben daarom zorg gedragen voor de parkachtige terreininrichting rondom de burcht. We vernieuwden de bestrating en inrichting van de toegangsweg en het parkeerterrein. We hebben diverse houten constructies gemaakt met o.a. een aanlegsteiger een nieuwe toegangsbrug, vlonder en schotbalkstuwen (2 st). Daarnaast is, onder toezicht van de archeologische dienst, een gedeelte van de buitengracht uitgebaggerd. Een zeer bijzonder werk op een bijzondere plek!

Een bijzondere bestemming

Burcht Wedde is gebouwd in 1360 en heeft door de eeuwen heen plek geboden aan diverse vooraanstaande families. De laatste jaren ontstond vanuit de samenleving de wens om de burcht een meer publieke functie te geven. Dat heeft geresulteerd in het nobele initiatief tot oprichting van een kinderhotel voor de minder gelukkigen. Meer informatie over het kinderhotel is te vinden op www.burchtwedde.nl.