Plegt-Vos Infra & Milieu heeft samen met Vorm Bouw in zes fasen het inbreidingsproject de Waterkanten gerealiseerd. Het totale project omvatte vooral sloop en bodemsanering. Ook de bouw en het woonrijp maken van nieuwbouw en grondgebonden woningen, appartementen en een sportcomplex met zwembad omvatte een groot deel van het project.

PlaatsLisse
OpdrachtgeverVOF de Waterkanten
Periode2016
Omvang4.000 m² plein

Plegt-Vos Infra & Milieu was verantwoordelijk voor de sloop, sanering en het bouw en woonrijp maken van de hofjes en het plein ter plaatse van de bestaande school en het nieuwe sportcomplex. 

Het plein heeft een totaal oppervlak van ca. 4.000 m2. Het plein is ingericht als verblijfplaats voor de school en als toegang naar het sportcomplex. Het plein is onder andere voorzien van een multicourt (multifunctionele sportvelden). De openbare infrastructuur van het deelplan de hofjes is allemaal van gebakken materiaal voorzien. 

Het gebied is bijzonder vanwege de extreme zettingsgevoeligheid. Het riool is op palen aangebracht en lichte ophoogmaterialen (BIMs) zijn gebruikt voor de ophoging.