Wold & Waard heeft de ambitie om haar hele woningvoorraad de komende jaren energieneutraal te maken. Al jarenlang werken wij samen met Wold & Waard aan haar ambitie. Alle woningen die wij realiseren zijn Nul op de Meter, dit gaat een stapje verder dan energieneutraal. ​Medio december 2017 is de bouw van 11 Nul op de Meter huurwoningen in de wijk Oostindie, deelplan De Hoven, in Leek van start gegaan.

PlaatsLeek
OpdrachtgeverWold & Waard
Periode2017 - 2018
Omvang11 woningen

Energie-opwek en verbruik gelijk

De sociale huurwoningen zijn Nul op de Meter (NOM): jaarlijks wekken ze net zoveel energie op als er voor het verbruik in de woning nodig is. NOM wordt gerealiseerd door het toepassen van een warmtepomp, wtw ventilatiesysteem, verbeterde kierdichting en PV panelen. De energiestromen in de woningen worden gemeten, zodat bewoners zelf inzicht krijgen in hun energieverbruik. Ook geeft het systeem tips om de energie efficiënt te gebruiken en sluipgebruik te voorkomen. 

Project De Houtwallen 

Het project De Houtwallen bevat een rijtje van 5 en 6 woningen. De 11 woningen staan aan de Bostulp. De andere 12 woningen horen bij het project Havezate. Met deze projecten zetten we samen stappen om de ambitie verder vorm te geven.

Lees hier meer over het project Havezate

Deelplan De Hoven

De Hoven is de nieuwste fase van de wijk Oostindie. Er worden de komende jaren zo’n 300 woningen gebouwd. Het gebied krijgt een natuurlijke uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen.


Meer weten?
Chris Vugteveen
Projectmanager
+31630400090