Ontwerp en uitvoering infrastructuur Muziekwijk.

PlaatsZwolle
OpdrachtgeverPlegt-Vos
Periode2013
OmvangInfrastuctuur wijk

De Muziekwijk is een stedelijke vernieuwing in de wijk Holterbroek van de Gemeente Zwolle.Plegt-Vos heeft voor woningcorporatie SWZ de bouw van 66 woningen en 2 appartementcomplexen aangenomen, fase II Muziekwijk. Het werkplan en ontwerp van Plegt-Vos is n.a.v. de vraagspecificatie met bijbehorende inschrijving als beste beoordeeld door SWZ, en opgedragen middels UAV gc contract.

Plegt-Vos Infra & Milieu heeft voor de clusters T14 en T18 van deze fase II Muziekwijk de Infrastructuur ontworpen en uitgevoerd. Het complete bijbehorende grondwerk, bouwrijp en woonrijp maken met de daarbij behorende rioleringen, hemelwater infiltratie, bestratingen, fundatie’s bergingen, hekwerken, openbare verlichting en groenvoorziening zijn verzorgd door Plegt-Vos Infra & Milieu.

Er is vanaf najaar 2011 t/m oplevering bouwvak 2012 gewerkt volgens het Leanconcept. Er is door Infra & Milieu een Leanplanning gemaakt m.b.t. al het infrawerk op en in de bouwkavels afgestemd op planningen van de bouwbedrijven Plegt-Vos, de aannemers van nutsbedrijven en de Gemeente Zwolle.

Dit heeft bijgedragen aan de missie van Plegt-Vos waar vorm wordt gegeven aan het woon, werk en leefplezier, m.a.w.  werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd doordat alle partijen met en volgens deze leanplanning werkten, bij stagnatie direct herstel in tijd zoeken tijdens de wekelijkse werkoverleggen en dit heeft daardoor geresulteerd in een goed resultaat met een prettige werksfeer.