Op 13 juni 2017 is Plegt-Vos gestart met het aardbevingsbestendig versterken en uitbreiden van de Sint Walfridusschool in Bedum.

PlaatsBedum
OpdrachtgeverCentrum Veilig Wonen
Periode2017

De St. Walfridusschool is een karakteristiek gebouw met een later aangebouwde aanbouw. Uit inspecties is gebleken dat die aanbouw eigenlijk niet aardbevingsbestendig kan worden gemaakt. Daarom is voor de aanbouw gekozen voor nieuwbouw en wordt het hoofdgebouw aardbevingsbestendig gemaakt.

De bouwkundige versterking van en gedeeltelijke nieuwbouw van de St. Walfridusschool zijn  onderdeel van een pilot van de NAM voor de versterking van 6 scholen in Bedum en Loppersum; dit zijn de eerste scholen in de provincie die bouwkundig versterkt worden.

Begin 2017 is, vooruitlopend op de onherroepelijke omgevingsvergunning, gestart met asbestsanering in het gebouw. Na de asbestsanering zullen de versterkingswerkzaamheden van start gaan.