Afdekconstructie die voorkomt dat hemelwater via de teerput het grondwater vervuild.

Duurzaamheid

De teerputten van Vasse liggen tussen Tubbergen en Vasse, aan de Tumuliweg. Het gebied ligt op de stuwwal van Ootmarsum, net boven de slenk van Reutum. Het terrein was oorspronkelijk een zandafgraving, die vooral in de jaren 1960-1970 gebruikt werd voor het dumpen van chemisch afval.

Het gebied is eind vorige eeuw gedempt, behandeld met kalk en afgedekt met zand. De afgelopen decennia stroomde er regelmatig teer uit de teerputten. Het betreft één van de grootse vuilstorten en bodemverontreinigingen van Oost-Nederland met een oppervlak van ca. 20.000 m2.

Omdat het volledig opruimen en saneren onbetaalbaar is heeft de provincie Overijssel gekozen voor een beheersvariant die minimaal 100 jaar in stand moet worden gehouden. Deze beheersvariant houdt in dat de vuilstort moet worden afgedekt middels een stabiele afdekconstructie die voorkomt dat hemelwater via de teerput het grondwater vervuild.

De combinatie Plegt-Vos – Fuhler heeft het werk middels een UAV-GC contract aangenomen en inmiddels gerealiseerd. In het najaar van 2013 is het gebied opnieuw ingericht en ingepast in de natuur.