In het gebied Centrum Uiterwaard is als doel gesteld dat er ruim 100.000 kubieke meter extra ruimte voor water wordt gecreëerd. Ook moest de stabiliteit van de dijk verbeterd en het zomerbed met 20 % verbreed worden. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd.

PlaatsHardenberg
OpdrachtgeverDe gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen.
Periode2015/2016

Centrum Uiterwaard
Het deelgebied Centrum Uiterwaard ligt aan de noordwestzijde van de Vecht bij Hardenberg tussen de Europaweg, de N34, de Kellerlaan. Net als in de rest van het Vechtpark Hardenberg, is er ook in dit gebied gewerkt aan ruimte voor water, beleving en natuur. 

Mens & natuur
Een natuurlijke omgeving met een rijke natuurontwikkeling, dat is kort gezegd het doel wat gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen voor ogen hadden. Plegt-Vos Infra & Milieu heeft deze opdracht aangenomen uit pure passie voor mens & natuur. Om de doelstellingen te realiseren zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: 

 • Ca. 40.000 m3 grond ontgraven en vervoerd
 • Ca. 30.000 m3 grond/klei verwerkt
 • Ca. 8.000 m3 klei afgevoerd
 • Het verlengen van de Voorstraatbrug en het opnieuw bovengronds inrichten van de brug (reling/ trappen/ verharding en verlichting)
 • Het aanbrengen van een overlaatconstructie
 • Het aanbrengen van een coupure in een bestaande fietstunnel
 • Het aanbrengen van een Transferium
 • Het verwijderen en aanbrengen van ca. 1.500 m2 elementenverharding
 • Het aanbrengen van ca. 5.500 m2 betonverharding (fiets-wandelpaden)
 • Het aanbrengen van 8 wildroosters.
 • Aanbrengen van verschillende grastypen over een oppervlak van ca. 10 ha.(Park en uiterwaarde)
 • Aanbrengen van rietvegetatie langs de uiterwaarde

Natuurontwikkeling
Om het gebied optimaal te beleven, is er een lig- en evenementenweide in het gebied gecreëerd, ook zijn er wandel- en fietspaden aangelegd. Het naastgelegen Heemsermarspark is hierdoor een onderdeel geworden van het gebied. Het gebied moet namelijk ook aantrekkelijk zijn voor planten en dieren. Gerealiseerde natuurontwikkeling is zoveel mogelijk in het plan geïntegreerd. 

Voorbereiding
Naast alle werkzaamheden houdt Plegt-Vos Infra & Milieu goed rekening met alle andere aspecten. Want zonder een goede voorbereiding en samenwerking kan een project lastig uit de hoek komen. (Rand)zaken waar zoal rekening mee wordt gehouden zijn: 

 • Nader uitwerken van het Aanbestedingsontwerp tot DO en UO
 • Aanvragen en verkrijgen van vergunningen
 • Overleg en afstemming met omgeving, aanwonenden en stakeholders
 • Grondwerk
 • Waterbouwkundige werkzaamheden
 • Betonwerk
 • Straatwerk
 • Rioleringswerk
 • Groenwerkzaamheden 
Meer weten?
Frank Olde Scholtenhuis
Bedrijfsleider Infra&Milieu
+31651368283