Het deelgebied Centrum Uiterwaard ligt aan de noordwestzijde van de Vecht bij Hardenberg tussen de Europaweg, de N34 en de Kellerlaan. Net als in de rest van het Vechtpark Hardenberg, is er in dit gebied gewerkt aan ruimte voor water, beleving en natuur.

PlaatsHardenberg
OpdrachtgeverDe gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen.
Periode2015 - 2016
OmvangNatuurontwikkeling

Mens & natuur

Een natuurlijke omgeving met een rijke natuurontwikkeling, dat is kort gezegd het doel wat gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen voor ogen hadden. Plegt-Vos Infra & Milieu heeft deze opdracht aangenomen uit pure passie voor mens & natuur. Om de doelstellingen te realiseren zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: 

 • Ca. 40.000 m³ grond ontgraven en vervoerd
 • Ca. 30.000 m³ grond/klei verwerkt
 • Ca. 8.000 m³ klei afgevoerd
 • Het verlengen van de Voorstraatbrug en het opnieuw bovengronds inrichten van de brug (reling/ trappen/ verharding en verlichting)
 • Het aanbrengen van een overlaatconstructie
 • Het aanbrengen van een coupure in een bestaande fietstunnel
 • Het aanbrengen van een Transferium
 • Het verwijderen en aanbrengen van ca. 1.500 m² elementenverharding
 • Het aanbrengen van ca. 5.500 m² betonverharding (fiets-wandelpaden)
 • Het aanbrengen van 8 wildroosters
 • Aanbrengen van verschillende grastypen over een oppervlak van ca. 10 ha.(Park en uiterwaarde)
 • Aanbrengen van rietvegetatie langs de uiterwaarde

Natuurontwikkeling

Om het gebied optimaal te beleven, is er een lig- en evenementenweide in het gebied gecreëerd, ook zijn er wandel- en fietspaden aangelegd. Het naastgelegen Heemsermarspark is hierdoor een onderdeel geworden van het gebied. Het gebied moet namelijk ook aantrekkelijk zijn voor planten en dieren. Gerealiseerde natuurontwikkeling is zoveel mogelijk in het plan geïntegreerd. 

Voorbereiding

Naast alle werkzaamheden houdt Plegt-Vos Infra & Milieu goed rekening met alle andere aspecten. Want zonder een goede voorbereiding en samenwerking kan een project lastig uit de hoek komen. (Rand)zaken waar zoal rekening mee wordt gehouden zijn: 

 • Nader uitwerken van het Aanbestedingsontwerp tot DO en UO
 • Aanvragen en verkrijgen van vergunningen
 • Overleg en afstemming met omgeving, aanwonenden en stakeholders
 • Grondwerk
 • Waterbouwkundige werkzaamheden
 • Betonwerk
 • Straatwerk
 • Rioleringswerk
 • Groenwerkzaamheden 
Meer weten?
Frank Olde Scholtenhuis
Bedrijfsleider
+31651368283