Het bestaande pand van zorginstelling Westerholm is door Plegt-Vos opgetopt met een laag van 10 nieuwe modulaire appartementen. Hierdoor kon er snel een oplossing geboden worden voor de groeiende wachtlijst van Westerholm.

PlaatsHaren
Periode2012
Omvang10 appartementen

Zorginstellingen hebben te maken met een toenemende vraag naar ouderenzorg. Instellingen moeten zich klaarstomen voor de toekomst om de groei op te kunnen vangen. Ook Westerholm, een zorginstelling voor senioren in het Groningse Haren, kampte met deze uitdaging.

Wijnand Rigter, directeur van Westerholm, kreeg vanuit het zorgkantoor de vraag of zij niet versneld wat konden doen aan het terugdringen van de wachtlijsten. Deze vraag, in combinatie met de reeds gewenste renovatie van het huidige gebouw, werd neergelegd bij diverse bouwpartijen. De oplossing werd gevonden bij Plegt-Vos in de vorm van een renovatie en een optopping van het huidige pand door modulaire bouw, inclusief een meerjarenonderhoudsplan voor 25 jaar.

Rigter: “Het mooie van deze bouwvorm is dat je laat zien, dat je met oude gebouwen echt nog wat kunt. Ons pand is veertig jaar oud, maar door de modulaire bouw van Plegt-Vos maken we dit pand weer bestendig voor de toekomst. Ook de snelheid waarmee gebouwd kan worden, is belangrijk voor ons. We hebben te maken met een kwetsbare groep, die zorgafhankelijk is. Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis brengt harde eisen en afspraken met zich mee.

Het onderscheidende karakter van de modulaire bouw van Plegt- Vos zit volgens Rigter met name in de kwaliteit van het product, het feit dat ze afspraken nakomen en dat ze uitdagingen tijdens de bouw voortvarend oplossen. “Ze beschikken over een goed team van mensen die ergens voor staan. Het was geen eenvoudige klus, maar de bouwers hebben het met verve aangepakt.”

Westerholm is klaar voor de toekomst en heeft met de verbouw de wachtlijsten snel kunnen terugdringen.