In Terwijde realiseren wij Waterblok dat bestaat uit 35 appartementen en realiseerden wij Parkblok met 45 appartementen. De appartementen van LUNEE Vastgoed komen straks in de vrije sector te huur.

PlaatsTerwijde
OpdrachtgeverLUNEE Vastgoed
Periode2018 - 2019
Omvang35 en 45 appartementen

Huisvanu Appartementen

Waterblok realiseren wij op basis van Huisvanu Appartementen en bestaat uit 35 woningen. Dit project is uitermate geschikt voor ons concept. Voor de gestapelde bouw is een vaste structuur met flexibele elementen samengesteld, inclusief bijbehorende LEAN-planning voor de bouw. Vanuit deze elementenbibliotheek kunnen wij snel en flexibel een appartementencomplex ontwerpen en bouwen. De buitenschil kan daarbij vrij variëren.

Meer over Huisvanu Appartementen lees je hier.

Samen gaat beter dan alleen

Werken op basis van een concept betekent ook werken met dezelfde partners. Met deze gedachte hebben onze vooraf geselecteerde partners een projectoverstijgend contract. Een deel van onze partners komt vanuit onze samenwerkingen bij Huisvanu Woningbouw. Specifiek voor appartementen hebben wij een nadere selectie uitgevoerd. Samen pakken wij de volledige engineering en realisatie van het project op. Plegt-Vos Infra & Milieu is in heel Terwijde de vaste partner voor de kade en oeverbekleding.

Mooi en efficiënt

Opvallend zijn de doorlopende balkons die schuin en smaller aflopen. Ook de openingen in de galerij zorgen voor een fijn aanzicht en voldoende daglicht. De prefab badkamers dragen bij aan de snelheid van de planning en lagere ontwikkelingskosten.

Van project naar gebiedsontwikkeling

Naast de 35 appartementen Waterblok realiseerden wij ook Parkblok dat bestaat uit 45 appartementen. Deze appartementen zijn in oktober 2019 opgeleverd. De appartementen zijn verdeeld over 2 torens van 3 en 5 verdiepingen. Opvallend is de verschillende uitstraling door enerzijds metselwerk en anderzijds witte aluminium gevelbekleding. Bij de realisatie zijn veelal dezelfde partners betrokken Meentwal in Nieuwegein. Gezamenlijk vliegen wij de 80 appartementen aan als 1 project. Wij maken bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik van dezelfde voorzieningen zoals keten en toiletunits.

Samen mooie dingen maken

Wij bouwen appartementen conceptueel en dat is best bijzonder. Fantastisch dat Arthur van Neerijnen van Lunee Vastgoed óók zo enthousiast is.